فرم تایید نهایی دوره

بهبود تناسب اندام
آمادگی جسمانی
  • محل برگزاری: استان
  • سطح دوره: درجه 1
  • ظرفیت دوره: 20
  • تاریخ شروع 1396/11/12 تاریخ شروع1396/11/12

توضیحات

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند. با توجه به ظرفیت و زمان محدود تشکیل کلاسها، متقاضیان محترم هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نمایند.

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند.

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند. با توجه به ظرفیت و زمان محدود تشکیل کلاسها، متقاضیان محترم هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نمایند.

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند.