دوره عمومی وزنه برداری ( تست )

دوره عمومی وزنه برداری( تست )
دوره عمومی وزنه برداری ( تست )
  • نوع برگزاری: دوره آموزشی تئوری - عملی
  • سطح دوره: درجه 1
  • نمره دوره: 20
  • تاریخ شروع تعداد دروس: تاریخ شروع2
  • حداکثر تعداد واحد: 10

درباره‌ی دوره

وزنه برداری
هیئت وزنه برداری