بهبود تناسب اندام

آمادگی جسمانی
بهبود تناسب اندام
  • نوع برگزاری: دوره آموزشی - تئوری
  • سطح دوره: درجه 1
  • نمره دوره: 20
  • تاریخ شروع تعداد دروس: تاریخ شروع0
  • حداکثر تعداد واحد: 1

درباره‌ی دوره

همگانی
هیئت همگانی