2342

تئوری مربیگری درجه 3
2342
  • نوع برگزاری: دوره آموزشی تئوری
  • سطح دوره: درجه 3
  • نمره دوره: 3
  • تاریخ شروع تعداد دروس: تاریخ شروع15
  • حداکثر تعداد واحد: 79

درباره‌ی دوره

تیراندازی
هیات تیراندازی