ارتقای داوری

ارتقای داوری
ارتقای داوری
  • نوع برگزاری: دوره آموزشی - تئوری / عملی
  • سطح دوره: درجه 1
  • نمره دوره: 20
  • تاریخ شروع تعداد دروس: تاریخ شروع0
  • حداکثر تعداد واحد: 3

درباره‌ی دوره

ووشو
هیئت ووشو