دوره‌های آموزشی آمادگی بدنی

آمادگی بدنی
آمادگی بدنی
  • نوع برگزاری: دوره آموزشی - تئوری
  • سطح دوره: درجه 1
  • نمره دوره: 20
  • تاریخ شروع تعداد دروس: تاریخ شروع0
  • حداکثر تعداد واحد: 3
  • حداقل سن: 2

توضیحات

توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد

خصوصیات دوره

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند. با توجه به ظرفیت و زمان محدود تشکیل کلاسها، متقاضیان محترم هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نمایند.

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند.

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند. با توجه به ظرفیت و زمان محدود تشکیل کلاسها، متقاضیان محترم هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نمایند.

با توجه به زمانبندی اعلام شده توسط وبسایت رسمی ورزش و جوانان خوزستان، دپارتمان داوری فدراسیون در نظر دارد کلاس درجه یک به ملی فوتبال را به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان خرمشهر برگزار کند که بر همین اساس داوران متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه‌ی اداره ورزش و جوانان اعلام نمایند.

عبارت امنیتی را وارد نمایید.