دوره‌های آموزشی دوره عمومی وزنه برداری( تست )

دوره عمومی وزنه برداری( تست )
دوره عمومی وزنه برداری( تست )
  • نوع برگزاری: دوره آموزشی تئوری - عملی
  • سطح دوره: درجه 1
  • نمره دوره: 20
  • تاریخ شروع تعداد دروس: تاریخ شروع2
  • حداکثر تعداد واحد: 10
  • حداقل سن: 18

توضیحات

دوره عمومی وزنه برداری جهت عموم

خصوصیات دوره

  • فيزيولوژي انساني 2 واحد ، نمره قبولی: 10 ، هزینه درس: 50000 تومان
  • فيزيک عمومي 3 واحد ، نمره قبولی: 12 ، هزینه درس: 200000 تومان

دوره عمومی وزنه برداری جهت عموم در شهر اهواز برگزار می شود.

عبارت امنیتی را وارد نمایید.