34

تئوری مربیگری درجه 2
34
  • نوع برگزاری: دوره آموزشی تئوری
  • سطح دوره: درجه 2
  • نمره دوره: 6
  • تاریخ شروع تعداد دروس: تاریخ شروع14
  • حداکثر تعداد واحد: 61

درباره‌ی دوره

تیراندازی
هیات تیراندازی