فهرست دوره ها

معرفی دوره‌های آموزشی

دوره عمومی وزنه برداری( تست )

دوره عمومی وزنه برداری( تست )

عمومی
دوره آموزشی تئوری - عملی
دوره عمومی وزنه برداری جهت عموم ...

وزنه برداری

مشاهده

مهارتهای ورزشی

مهارتهای ورزشی

مربیگری
دوره آموزشی تئوری - عملی
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

پرورش اندام

مشاهده

تربیت بدنی

تربیت بدنی

مربیگری
دوره آموزشی عملی
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

فوتبال

مشاهده

آمادگی بدنی

آمادگی بدنی

مربیگری
دوره آموزشی تئوری
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

رزمی

مشاهده

ارتقای داوری

ارتقای داوری

مربیگری
دوره آموزشی تئوری - عملی
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

ووشو

مشاهده

کاهش آسیب

کاهش آسیب

مربیگری
دوره آموزشی تئوری
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

والیبال

مشاهده

بلاگ ورزش و جوانان