وبسایت اداره ورزش خوزستان

سمینار، همایش و کارگاه‌های مربیگری در حال ثبت‌نام بیشتـر

مهارتهای ورزشی

مهارتهای ورزشی

پرورش اندام

محل برگزاری: استان

ارتقای داوری

ارتقای داوری

ووشو

محل برگزاری: استان


سمینار، همایش و کارگاه‌های داوری بیشتـر

تحلیل هدفمند

تحلیل هدفمند

رزمی

محل برگزاری: استان

ارتقاء سطح کیفی

ارتقاء سطح کیفی

وزنه برداری

محل برگزاری: استان

آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی

وزنه برداری

محل برگزاری: استان

معرفی دوره‌های آموزشی

مقابله با آسیب دیدگی

مقابله با آسیب دیدگی

داوری
عملی
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

بسکتبال

مشاهده

بهبودت سلامت

بهبودت سلامت

داوری
سمینار
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

کاراته

مشاهده

تحلیل هدفمند

تحلیل هدفمند

داوری
کارگاه
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

رزمی

مشاهده

بهبود کارایی

بهبود کارایی

داوری
عملی
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

شطرنج

مشاهده

تحلیل عملکرد

تحلیل عملکرد

مربیگری
تئوری
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

کوهنوردی

مشاهده

بهبود شرایط جسمی

بهبود شرایط جسمی

مربیگری
سمینار
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

باستانی

مشاهده

بلاگ ورزش و جوانان